โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ประจำปีการศึกษา 2561

 
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
14
17
31
2
อบ.3
29
26
55
2
รวม อบ.
51
52
103
5
ป.1
40
29
69
2
ป.2
29
28
57
2
ป.3
41
29
70
3
ป.4
34
27
61
3
ป.5
41
34
75
3
ป.6
41
28
69
3
รวมประถม
226
175
401
16
ม.1
82
43
125
4
ม.2
77
35
112
3
ม.3
35
37
72
3
รวมมัธยมต้น
194
115
309
10
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
471
342
813
31