สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
 
เป็นรูปอักษรย่อ ว.ต.ส. ลักษณะรูปหยดน้ำด้านบนเป็นรัศมี

ว.ต.ส. เป็นอักษรย่อของโรงเรียนวัดไตรสามัคคี

รูปทรงวงรี  หมายถึง  พระสมุทรเจดีย์  รูปรีศมี  หมายถึงความรุ่งโรจน์

        ภาพรวม สัญลักษณ์ของโรงเรียน หมายถึง ว.ต.ส. เป็นพระสมุทรเจดีย์

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ แผ่รัศมีให้โรงเรียนมีชื่อเสียง