เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

เพลงคนดีศรีวัดไตร

คำร้อง นางรัตนา   ชัยชนะ


        เรา ว.ต.ส. รักสามัคคี                เลือดสีส้มเขียวรวมใจ
มุ่งมั่นพัฒนาก้าวไกล                        มีน้ำใจไมตรี ต่อทุกคน
การกีฬา โดดเด่นไม่เป็นรอง            ไม่มัวหมอง พาตัวให้เหลวไหล
สารเสพติดทุกชนิด เราห่างไกล        มีน้ำใจ ไมตรี ต่อทุกคน
พากเพียร เรียนดี มีวินัย                    ใฝ่ใจคุณธรรมนำสังคม
น้องพี่รักใคร่เกลียวกลม                    สร้างสม คนดี ศรีวัดไตรฯ
เรา ว.ต.ส. รักสามัคคี                        เลือดสี ส้มเขียว รวมใจ
มุ่งมั่น พัฒนา ก้าวไกล                      มีน้ำใจ ไมตรี ต่อทุกคน (ซ้ำ)