สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

ส้ม - เขียว

ส้ม       หมายถึง    ความสว่างไสว  สดใส

เขียว    หมายถึง   ความสุขสบาย  ความชุ่มชื่น  ทั้งร่างกายและจิตใจ