โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

ส้ม - เขียว

ส้ม       หมายถึง    ความสว่างไสว  สดใส

เขียว    หมายถึง   ความสุขสบาย  ความชุ่มชื่น  ทั้งร่างกายและจิตใจ