ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
        ประจำปีการศึกษา 2560
 

 
ประเภทบุคคลากร
จำนวนบุคคลากร
ชาย
หญิง
รวม
     ข้าราชการครู
6
31
37
     พนักงานราชการ
1
3
4
     ครูอัตราจ้าง
1
10
11
     ครูพี่เลี้ยง
3
5
8
     ลูกจ้างประจำ/ธุรการ
0
3
2
รวมทั้งหมด
11
52
63