โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธารา เปลี่ยนบางช้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :