ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนอนุบาล
แจ้งการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 4 มีนาคม 2561
หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร
- ทะเบียนบ้านผู้สมัคร,บิดา,มารดา
- สำเนาบัตรประชาชน,บิดา,มารดา
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ
- อื่นๆ
สมัครได้ตามวันที่กำหนด
สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,09:51   อ่าน 526 ครั้ง