โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งการเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร
- ทะเบียนบ้านผู้สมัคร,บิดา,มารดา
- สำเนาบัตรประชาชน,บิดา,มารดา
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ
- อื่นๆ
สมัครได้ตามวันที่กำหนด
สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 212 ครั้ง