ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งการเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
__________________________________________

แจ้งการเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร เนื่องจากภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มเรียนในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวมเวลาเรียน ๘๘ วัน ซึ่งมีเวลาเรียนที่ขาดไป จํานวน ๑๒ วัน โดยเริ่มเรียนชดเชยตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นการเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวันตามประกาศ

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2563,14:14   อ่าน 3275 ครั้ง