ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำ จุดบริการน้ำ ดื่มให้ถูกสุขลักษณะ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63