ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนริศ พุฒดี
ครู คศ.3

นายสาธร พยุงวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชุติกาญจน์ ทอดเสียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเกษณี ปักเขตานัง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ พลเยี่ยม
พนักงานราชการ

นางสาวนุชจรีย์ พิศวงปราการ
อัตราจ้าง

นางสาวรังสิยา พุทธ
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสารินทร์ เปลี่ยนบางช้าง
ครูอัตราจ้าง