โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนริศ พุฒดี
ครู คศ.3

นางปราณี พวงบุญ
พนักงานราชการ

นางสาวคริสมาส ไขแสง
ครู คศ.1

นายสาธร พยุงวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริกัญญา ธงสารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์
อัตราจ้าง

นางเนาวรัตน์ โต้ตอบ
อัตราจ้าง

นางสาวเยาวพา บัวเงิน
อัตราจ้าง