โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวรพงษ์ หาญเขตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/11/2011
ปรับปรุง 12/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 586106
Page Views 719805
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272 ,02-8190128
16 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง 0-2463-3140
17 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-2462-8100, 0-2462-7300
18 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0-2461-0161
26 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
27 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
36 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
40 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
46 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 0-2385-9406
47 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
51 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
52 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
62 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
63 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1799
64 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
67 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-9889
70 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
88 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-27077076
91 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
92 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2707-7289
94 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
95 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
99 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
102 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
103 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
111 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
119 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950238,7028751
133 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950319,701674-5
134 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5613
158 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
160 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
163 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
164 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
165 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173